Những đặc trưng biểu hiện của cuộc CMKH và CN hiện đại

HỎI: Trình bày những đặc trưng biểu hiện của cuộc CMKH và CN hiện đại. Phân tích tác động của cuộc CMKH và CN hiện đại tới nền KT – XH thế giới.


Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí


Soạn tin HSG  147  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment