Một trong những vấn đề xã hội mang tính cấp thiết cần giải quyết của từng nhóm nước hiện nay là gì? Tại sao? Hướng giải quyết các vấn đề đó như thế nào?

Một trong những vấn đề xã hội mang tính cấp thiết cần giải quyết của từng nhóm nước hiện nay là gì? Tại sao? Hướng giải quyết các vấn đề đó như thế nào?
Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG   158  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment