Các đặc điểm của nền kinh tế thế giới hiện nay, làm gì để phát triển bền vững Việt Nam

Hỏi: Trình bày các đặc điểm của nền kinh tế thế giới hiện nay. Để phát triển bền vững Việt Nam cần chú trọng vào những vấn đề nào?


Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG  146  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment