Bản chất của toàn cầu hóa là gì? Toàn cầu hóa khác với quốc tế hóa như thế nào?

Bản chất của toàn cầu hóa là gì? Toàn cầu hóa khác với quốc tế hóa như thế nào? Tại sao toàn cầu hóa kinh tế lại làm gia tăng khoảng cách giàu – nghèo. Phân tích tác động của toàn cầu hóa tới nền kinh tế - xã hội nước ta.


Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG  150  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment