Đặc điểm nổi bật của nền KT – XH thế giới trong thời kỳ hiện đại

Trình bày đặc điểm nổi bật của nền KT – XH thế giới trong thời kỳ hiện đại. Tình hình đó ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển KT XH Việt Nam?


Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG  154  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời

Nhập mã


No comments:

Post a Comment