Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ về hạnh phúc.

Đề: Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về hạnh phúc.       
Mô tả:
Thể loại: Nghị luận xã hội
Phạm vi: Ngữ văn 12
Áp dụng: Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG.

Khái quát chung một số vấn đề liên quan
Soạn tin HSG 101 gửi 8685 để lấy mã đọc tiếp bài viết này
Làm bài theo đề

Nhập mã

No comments:

Post a Comment