Ở phần nói về thượng nguồn, sông Hương được ví với hình ảnh hai người phụ nữ nào? Ý nghĩa của những hình ảnh ấy?

Đề: Ở phần nói về thượng nguồn, sông Hương được ví với hình ảnh hai người phụ nữ nào? Ý nghĩa của những hình ảnh ấy?
  

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Ngữ văn 12

Áp dụng:  Ôn thi TNTHPT môn Ngữ văn – ôn thi CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn

Soạn tin HSG 134 gửi 8685 để lấy mã xem bài làm chi tiết


Nhập mã

No comments:

Post a Comment