Những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của M. Sô-lô-khốp

Đề: Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của M. Sô-lô-khốp.

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận văn học = Ngữ văn 12
Áp dụng:  Ôn thi TNTHPT môn Ngữ văn – ôn thi CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn


Soạn tin HSG  157  gửi 8685 để lấy mã xem bài làm


(Lưu ý: Bài viết này mang tính hướng dẫn làm bài dành cho việc tham khảo, học tập)

Nhập mã


No comments:

Post a Comment