Nghị luận xã hội Đi một ngày đàng, học một sàng khôn


Đề: Nghị luận xã hội Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.  Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về vấn đề này.
Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn
Áp dụng: Ôn thi vào 10-ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn.


Soạn tin HSG 112 gửi 8685 để lấy mã xem bài làm chi tiết


(Lưu ý: Dạng văn mẫu, bài viết chỉ nên dùng để tham khảo ý tưởng, cách diễn đạt)

Nhập mã

No comments:

Post a Comment