Nghị luận về: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Đề: 

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.  

Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về vấn đề này.

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn

Áp dụng: Ôn thi vào 10-ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn


Soạn tin HSG 109 gửi 8685 để lấy mã xem trả lời chi tiết

Nhập mã

No comments:

Post a Comment