Nghị luận về con đường dẫn đến thành công

Đề: Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Hãy viết bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về điều này

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn
Áp dụng: ÔN thi vào 10-Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn


Soạn tin HSG 120 gửi 8685 để lấy mã xem bài làm chi tiết
(Lưu ý: Dạng văn mẫu, bài viết chỉ nên dùng để tham khảo ý tưởng, cách diễn đạt)Nhập mã

No comments:

Post a Comment