Nghị luận: Quan điểm của mình trước cuộc vận động: “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc vận động: “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Hãy viết bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về điều này

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn
Áp dụng: ÔN thi vào 10-Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn

Soạn tin HSG 122 gửi 8685 để lấy mã xem bài làm chi tiết
(Lưu ý: Dạng văn mẫu, bài viết chỉ nên dùng để tham khảo ý tưởng, cách diễn đạt)Nhập mã

No comments:

Post a Comment