Nghị luận: Học để làm gì?

 Đề: Học để làm gì? Anh (chị) hãy viết bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về vấn đề  này.

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn
Áp dụng: ÔN thi vào 10-Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn


Soạn tin HSG 126 gửi 8685 để lấy mã xem bài làm chi tiết

(Lưu ý: Dạng văn mẫu, bài viết chỉ nên dùng để tham khảo ý tưởng, cách diễn đạt)

Nhập mã

No comments:

Post a Comment