Học tập là cuốn vở không có trang cuối.

Đề: Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: Học tập là cuốn vở không có trang cuối.
Mô tả:
Thể loại: NLXH
Phạm vi: Lớp 12 - Môn Ngữ văn
Áp dụng: Ôn thi TNTHPT-ĐHCĐ
Soạn tin TAITL 897663 gửi 8682 để lấy mã đọc tiếp bài viết này

Nhập mã

No comments:

Post a Comment