Cơ chế phát sinh đột biến gen?

Hỏi: Trình bày cơ chế phát sinh đột biến gen?
Mô tả:
Lĩnh vực: Môn Sinh học 
Phạm vi: Lớp 12
Áp dụng: Ôn thi HSG, Thi HK, Thi ĐHCĐ khối B

Trả lời


Soạn tin HSG 105 gửi 8685 để lấy mã xem trả lời chi tiết


Nhập mã

No comments:

Post a Comment