Bình giảng bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Đề: Bình giảng bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Ngữ văn 12
Áp dụng: Ôn thi vào 10-Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ vănSoạn tin HSG 130 gửi 8685 để lấy mã xem bài làm chi tiết

(Lưu ý: Dạng văn mẫu, bài viết chỉ nên dùng để tham khảo ý tưởng, cách diễn đạt)


Nhập mã

No comments:

Post a Comment