Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đối với Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Hỏi:Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đối với Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
Mô tả:
Thể loại: Lich sử
Phạm vi: Lịch sử 12
Áp dụng: Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Lịch sử
Trả lời

Soạn tin HSG 103 gửi 8685 để lấy mã xem trả lời chi tiết


Nhập mã

No comments:

Post a Comment