LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội (phần 5)

Phần II. Tham khảo một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội
Đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội là đoạn văn đề cập tới một trong những vấn đề thuộc quan hệ xã hội, thuộc hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số,…
13. Bài tập: Hãy viết một đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường theo phép quy nạp (khoảng 8 – 10 câu), có sử dụng phép thế.
14. Bài tập: Viết một đoạn văn tổng phân hợp, trong đó  sử  dụng  ít  nhất  hai phép liên kết (khoảng 10 câu), nêu lên vai trò và tác dụng của sách trong đời sống con người.

15. Bài tập: Viết đoạn văn quy nạp, bàn luận câu tục ngữ: “ Lá lành đùm lá rách”.

Sau đây là các đoạn văn mẫu tham khảo:

Soạn tin HSG 899922 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment