LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội (phần 4)

Phần II. Tham khảo một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội
Đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội là đoạn văn đề cập tới một trong những vấn đề thuộc quan hệ xã hội, thuộc hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số,…
10. Bài tập: Em hãy viết một đoạn văn quy nạp (khoảng 10-12 câu), có sử dụng phép lặp từ ngữ bàn về vấn đề tự học.
11. Bài tập: Em hãy viết một đoạn văn quy nạp (khoảng 10 câu), có sử dụng câu hỏi tu từ bàn về tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ.
12. Bài tập: Nhân dân ta thường khuyên nhau:
“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng”

Em hãy viết đoạn văn tổng phân hợp (khoảng 10-12 câu), có sử dụng ít nhất hai phương tiện liên kết câu để bàn về lời khuyên trên.

Sau đây là các đoạn văn mẫu. tham khảo:

Soạn tin HSG 899923 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết nàyNhập mã

No comments:

Post a Comment