Đề Văn vào 10: “Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh Hải và “Nói với con” - Y Phương

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
   Câu 1. Đoạn văn
                   Mùa xuân người cầm súng
                   Lộc giắt đầy trên lưng
                   Mùa xuân người ra đồng
                   Lộc trải dài nương mạ
                   Tất cả như hối hả
                   Tất cả như xôn xao...
                                                                     (“Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh Hải)
   Em hãy viết một đoạn văn ngắn, phân tích để làm rõ giá trị của các điệp ngữ trong đoạn thơ trên
      Câu 2.
   a. Cho câu thơ sau:
“ Kiều càng sắc sảo mặn mà”
                                                   …
   Hãy chép chính xác những câu thơ tiếp theo tả sắc đẹp của Thuý Kiều.
   b. Em hiểu như thế nào về những hình tượng nghệ thuật ước lệ “thu thuỷ”, “xuân sơn”? Cách nói “làn thu thuỷ”, “nét xuân sơn” dùng nghệ thuật ẩn dụ hay hoán dụ? Giải thích rõ vì sao em chọn nghệ thuật ấy?
   c. Nói khi vẻ đẹp của Thuý Kiều, tác giả Nguyễn Du đã dự báo trước cuộc đời và số phận của nàng có đúng không? Hãy là rõ ý kiến của em?
Câu 3. Tập làm văn
   Em cảm nhận được người cha nói những gì với con qua bài thơ “Nói với con” của Y Phương.


Soạn tin HSG 899943 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment