Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 13

Đề bài: Tổng 2 số bằng số lớn nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10. Tìm 2 số đó.

Soạn tin  HSG 141 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiết


Nhập mã


No comments:

Post a Comment