Đề Văn vào 10: Truyện Kiều (Nguyễn Du) và Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
 Câu 1 ( 1,0 điểm): Vị trí của khởi ngữ trong câu ? Tìm khởi ngữ trong các câu sau:
     a, Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “ Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”
                                                          (Lê Minh Khuê. Những ngôi sao xa xôi)
      b, Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
                                                           (Nam Cao. Lão Hạc)
Câu 2 ( 3 điểm): Viết bài thuyết minh giới thiệu về Nguyễn Du và giá trị của tác phẩm Truyện Kiều

Câu 3 (6 điểm): Suy nghĩ về tình cha con trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng
 Soạn tin HSG 899954 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment