Đề văn vào 10: Tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật) và Bến quê (Nguyễn Minh Châu)

ĐỀ BÀI
Phần I (7 đ): Mở đầu Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Phạm Tiến Duật có viết :
                   Xe không kính không phải vì xe không có kính
                  Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
1. Cách nói ấy có gì đặc biệt, đạt được hiệu quả gì ?
2. Viết tiếp hai câu để hoàn chỉnh đoạn thơ,  cho biết  ý nghĩa nhan đề bài thơ ?
3. Cảm nhận của em về người chiến sĩ lái xe ? (bằng một đoạn văn dài từ 12 đến 15 câu kiểu diễn dịch, sử dụng phép thế, câu chứa thành phần phụ chú và gạch chân chúng).
4. Kể tên hai tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn 9 viết về lòng dũng cảm của người chiến sĩ ngoài mặt trận.
Phần II (3 đ): Bằng kiến thức đã học về tác phẩm Bến quê của Nguyễn Minh Châu, anh (chị) hãy cho biết : 
1. Sáng tạo độc đáo của tác giả ở tác phẩm là gì ?
2. Cuối đời Nhĩ đã nhận ra điều gì ?
3. Chọn một hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng của tác phẩm và phân tích.

Soạn tin HSG 899989 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment