Đề Văn vào 10: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
                                                                                                   MÔN: NGỮ VĂN
                                                                      ( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề )
Câu 1: ( 1,5 điểm )
Phân tích giá trị của phép điệp ngữ trong đoạn thơ sau :
"Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì tiếng gà thân thuộc
Bà ơi cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ."

(Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh)
Câu 2: ( 1,5 điểm )
Có bạn chép hai câu thơ như sau :
"Làn thu thuỷ nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu buồn kém xanh."
Bạn đã chép sai từ nào? Việc chép sai như vậy đã ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa của đoạn thơ, em hãy giải thích điều đó?.
Câu 3: ( 7 điểm)
Hiện tương trẻ em trong độ tuổi đến trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi lao vào trò chơi game trên Internet. Dựa vào những hiểu biết của em, viết một bài văn trình bày quan điểm của em và cách giải quyết vấn đề này ?


Soạn tin HSG 899957 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment