Đề Văn vào 10: Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê) và Tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

ĐỀ BÀI:
Phần I (7 điểm):
    “ Tôi đến gần quả bom...quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất
    Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng tháy tại sao mình làm quá chậm.Nhanh lên một tí ! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng lên từ bên trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng ”
1. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào và của tác giả nào? Viết về nội dung gì ? Hãy kể tên hai tác phẩm thơ viết về người lính trong chương trình Ngữ văn 9.
2. Hãy viết một đoạn văn phân tích đoạn trích trên, chú ý đến biện pháp nghệ thuật chính của đoạn ?
3. Viết một đoạn văn kiểu tổng - phân - hợp dài 15 câu về nhân vật chính của tác phẩm trên.                       
Phần II (3điểm):
Trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật có câu :
Không có kính, rồi xe không có đèn
1.  Hãy chép chính xác 3 câu thơ tiếp nối câu thơ trên.
2.  Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ và cho biết bài thơ viết về cuộc kháng chiến nào của dân tộc ta ?

3. Phân tích đoạn thơ trên bằng một đoạn văn diễn dịch dài 12 câu

Soạn tin HSG 899962 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment