Đề Văn vào 10: Con cò (Chế Lan Viên) và Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)

Đề BÀI
Phần I (7 đ): Bằng hiểu biết về Con cò của Chế Lan Viên, em hãy cho biết:
1. Những câu ca dao nào đã được tác giả vận dụng trong bài thơ, nhận xét về cách vận dụng và hiệu quả thẩm mỹ của chúng ?
2.  ý  nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò được bổ sung, biến đổi như thế nào qua các đoạn thơ ? (viết 1đoạn 10 câu, dùng phép lặp, thành phần phụ chú)
3. Nhịp, giọng điệu của bài thơ có đặc điểm gì, có tác dụng gì ?
Phần II (3đ): Qua Chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ:
1. Em hiểu gì thân phận người phụ nữ trong thời phong kiến ?
2. Nhận xét về cách dẫn dắt tình tiết truyện của tác giả ?

Soạn tin HSG 899976 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment