Hợp tác và đấu tranh là 2 xu thế chính của quan hệ kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay

“Hợp tác và đấu tranh là 2 xu thế chính của quan hệ kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay”. Em hiểu gì về câu nói trên? Tại sao nước ta vừa phải hợp tác vừa phải cạnh tranh với các nước trong khu vực trong việc phát triển kinh tế?
Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG  155  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời

Nhập mã


No comments:

Post a Comment