Hiện nay trên thế giới có 3 nhóm mối quan hệ giữa cá nhóm nước

Hiện nay trên thế giới có 3 nhóm mối quan hệ giữa cá nhóm nước, đó là:
-         Giữa các nước đang phát triển với nhau
-         Giữa các nước phát triển với nhau
-         Giữa các nước đang phát triển với các nước phát triển

Theo em, mối quan hệ nào quan trọng nhất, vì sao?

Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG  156  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment