Đáp án tự luận - Đề cương ôn tập Sinh học 10 _ Học kì I (Phần 2)

Đề cương ôn tập môn Sinh học 10 - Học kì I
Dưới đây là đáp án câu hỏi, bài tập tự luận:

III. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO 

III. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
9. Mô tả thành phần chủ yếu của tế bào.
10. Mô tả  cấu trúc tế bào vi khuẩn.
11.  Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.
12.  Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân thực.
13. Trình bày chức năng của các thành phần trong tế bào nhân thực đã học.
14. Phân biệt tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực;
15. Phân biệt tế bào thực vật với tế bào động vật.
16: Bào quan nào được ví như một “nhà máy điện” của tế bào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó.
17: Trong tế bào, bào quan nào thực hiện chức năng quang hợp? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó.
18: Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan đến chức năng quang hợp không? Trong sản xuất làm thế nào để lá cây nhận được nhiều ánh sáng nhất?
19: Lá của một cây trồng trong bóng râm và lá của một cây cùng loài trồng ở ngoài nắng thì tế bào lá của cây nào sẽ chứa nhiều lục lạp hơn? Giải thích.
20: Tế bào nhân sơ không có lục lạp và ti thể. Vậy ở tế bào nhân sơ có quá trình quang hợp và hô hấp không?
21: Trình bày cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.
22: Màng sinh chất ở các loài sinh vật, màng của các bào quan có giống nhau hay không? Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia  thì cơ thể người nhận lại có thể nhận biết được cơ quan “lạ” và đào thải các cơ quan lạ đó?
ĐÁP ÁN:
Soạn tin HSG 175 gửi 8685 để lấy mã đọc tiếp bài viết này
(Mỗi tin nhắn bạn sẽ bị trừ cước điện thoại 10.000 đồng, hãy chú ý soạn đúng cú pháp vì tin nhắn gửi đến tổng đài 8685 dù đúng hay sai cú pháp bạn đều sẽ bị trừ tiền. Admin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hình thức nhắn tin sai nào)

Nhập mã

No comments:

Post a Comment