Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về tình thầy - trò trong nhà trường hiện nay.

Đề: Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về tình thầy - trò trong nhà trường hiện nay. 
Mô tả:
Thể loại: Nghị luận xã hội 
Phạm vi: Ngữ văn 12
Áp dụng: Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG.
Soạn tin HSG 102 gửi 8685 để lấy mã đọc tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment