Tình cảm nhân đạo biểu hiện trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Đề: Tình cảm nhân đạo biểu hiện trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.  Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về vấn đề này.

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn

Áp dụng: Ôn thi vào 10-ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn


Soạn tin HSG 110 gửi 8685 để lấy mã xem trả lời chi tiết


Nhập mã

No comments:

Post a Comment