Nghị luận: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động

Đề: Anh / Chị suy nghĩ gì về quan niệm “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Hãy viết bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về điều này

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn
Áp dụng: Ôn thi vào 10-Ôn thi TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ văn

Soạn tin HSG 123 gửi 8685 để lấy mã xem bài làm chi tiết

(Lưu ý: Dạng văn mẫu, bài viết chỉ nên dùng để tham khảo ý tưởng, cách diễn đạt)

Nhập mã

No comments:

Post a Comment