Hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới (tháng 3/1921) của V.I. Lênin.

Hỏi: Hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới (tháng 3/1921) của V.I. Lênin.
Mô tả
Lĩnh vực: Môn Lịch sử
Phạm vi: Lớp 12
Áp dụng: Ôn thi HSG, ĐH, CĐ, TNTHPT Môn Lịch sử


Soạn tin HSG 106 gửi 8685 để lấy mã xem trả lời chi tiết


Nhập mã

No comments:

Post a Comment