Bài nghị luận về tôn sư trọng đạo

Đề: Hãy viết một bài văn ngắn (Khoảng 400 từ) nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Nghị luận xã hội - Ngữ văn
Áp dụng: Ôn thi vào 10 - TNTHPT-CĐ ĐH-HSG môn Ngữ vănSoạn tin HSG 107 gửi 8685 để lấy mã xem bài viết

(Lưu ý: Dạng văn mẫu, bài viết chỉ nên dùng để tham khảo ý tưởng, cách diễn đạt)


Nhập mã

No comments:

Post a Comment